Ветом за животни Клинични изследвания.

Официален сайт

Ветом за животни Клинични изследвания.

Храним своите бактери

Ветом за животни Клинични изследвания 

на английски език в сайта на производителя:

Ветом Клиника

Ветом Клиника

Клиника Ветом 2

Продукти Ветом

Профилактика
Профилактично приемане на Ветом 2.

Прием от една, до три дози на ден или една доза  през ден, една на седмица.

Индивудуално за всеки, няколко месеца!
Една доза = една капсула 

На всеки петнадесети ден към Ветом 2, добавят от една до 3 капсули Ветом 1.1.

Общо за деня от две до 7 капсули Ветом 2 и Ветом 1.1.

На другият ден продължават с профилактиката на Ветом 2.

Клиника Ветом 3

Клиника Ветом 4

ПОРЪЧКИ

 

Ветом. Клинични изследвания.

 

Ветом за животни Клинични изследвания.

Антагонизъм

“Бактерии, от рода Bacillus в колекцията от

индустриални микроорганизми, подпомагат значително

антагонистичните възможности на организма за следните

видове инфекциозни микроорганизми и гъбички при животните:

Candida krusei, Candida albicans, Citrobacter diversus, Citrobacter freundii,

Citrobacter freundii , Enterobacter agglomerans, Escherichia coli хемолитични и

токсикогенни варианти, Klebsiella ozaenae, Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris,

Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella enterica subsp.

enterica serovar choleraesuis, Salmonella typhimurium, Salmonella enterica subsp.

enterica serovar entereritidis, Salmonella enterica subsp. enterica serovar paratyphi B,

Serratia marcescens, Shigella flexneri, Shigella sonnei, Staphylococcus haemolyticus,

Staphylococcus aureus, Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica.”

от Производителя

Бъдете здрави.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × four =


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

БЪРЗА ПОРЪЧКА