Какво е Ветом

КАКВО Е ВЕТОМ?

КАКВО Е ВЕТОМ? Какво е Ветом Ползователи Много ползователи на Ветом, виждат ефекта от дългогодишна употреба, без прекъсване. За профилактика употребяват   следната схема: Ветом 2 се взема за 3 – 10 дни в схема по 5 капсули на денонощие, през 3 – 4 часа, по една капсула.  Бактериите Bacillus amyloliquefaciens, които, размножавайки се в чревния…
Read more