Храним своите бактери

Разликата между различните продукти.

Разликата между различните продукти. Каква е разликата между Ветом 1.1 и останалите. Ветом 1.1      Препаратите от серията (Vetom) Ветом се различават по своите активни съставки. При производството им се използват два вида микроорганизми: Bacillus subtilis щам VKPM B-10641 (DSM 24613), Bacillus amyloliquefaciens щам VKPM B-10642 (DSM 24614), Bacillus amyloliquefaciens щам VKPM B-10643 (DSM…
Read more