Бабезиоза

Бабезиоза   Съществуват повече от 150 вида Babesia. В повечето случаи двата вида Babesia, които причиняват заболяване при хората (патогенни), са Babesia microti и Babesia divergens. Видовете варират, в зависимост от  географското им местоположение. Бабезиозата, може да се предаде след преливане на заразена кръв , в редки случаи.   Бабезиозата, се причинява от едноклетъчни микроорганизми…
Read more