Ветом и фалшификати

Ветом и фалшификати Да в миналото, някакъв сътрудник след напускане на фирмата е отнесъл със себе си доста информация, по скоро публична. Със съдействието на частни предприемачи са се опитали да направят същият продукт, но  от към страна на качество и въздействие, до ден днешен нищо не става. Както казва ръководителят на предприятието,  не са…
Read more