Пропуски и грешки върху етикета или в листовката, придружаващи продуктите

Пропуски или грешки   Пропуски и грешки 1.На етикета върху кутийката Ветом 1.1, да отпадне думичката ” рекомбинантен”, съгласно инструкции на производителя. https://www.vetom.ru/index.php/bad-vetom-1-1 2.В листовката, инструкцията за употреба, вътре в кутийката на продукта Ветом 1.1, да отпадне думичката          ” рекомбинантен”, съгласно инструкции на производителя. Нова листовка “Хранителна добавка   –    Ветом 1.1…
Read more