Хранителни добавки от серията Ветом, заселва чревния тракт с полезни бактерии. След двадесетина дни тези бактерии, като са си свършили работата, напускат организма.                 Какъв е ефекта?

За този период, при честа кратност на вземане , през равни интервали от време, активните бактерии от рода Bacillus, прочистват червата от патогенни и условно-патогенни микроорганизми. По това време, а и след напускането им, собствените полезни бактерии, намиращи се там още от раждането, се размножават и балансират чревната микрофлора. Човек се чувства здрав.

А това е патент за регистрация на единственото по рода си, уникално изобретение в микробиологията.Изобретението е в микробиологията и се отнася към получаването на пробиотични щамове. Клетки от Bacillus licheniformis щам 31 се трансформират с плазмид pBMB 105 и се получава нов щам Bacillus licheniformis 2336/105. Този щам е безвреден за топлокръвни и е способен да стимулира производството на  алфа-2-интерферон в микро-аерофилни условия в количество 102 МЕ/мг, като се създават условия за подтиска и редуцира патогенната условно патогенната микрофлора. Изграденият щам прави възможно създаването на основа за нов пробиотичен анти-инфекциозен препарат.

Поръчки: