Поръчки:
Сериите Ветом се произвеждат от 1995 г. насам. „НПФ Исследовательский центр“ е  първото в СССР предприятие със серийно производство на микробни препарати на основата на бактериите от вида Bacillus..
В първия етап от производство на тази серии, Ветом 1.1 е бил използван щам Bacillus subtilis ВКПМ В 4759. Правото да го използва за целите на производството е предоставена от лицензионното споразумение между „НПФ Исследовательский центр“, ГНЦ ВБ Вектор и Института по микробиология и вирусология на АН УССР за срок от 2 години.
По-късно в процеса на производство на препаратите Ветом 1.1 , Ветом 2, Ветом 3, Ветом 4 са използвани бактериите Bacillus subtilis ВКПМ В 7092, Bacillus licheniformis ВКПМ В 7048, Bacillus licheniformis ВКПМ В 7036, патентните права на които са собственост „НПФ Исследовательский центр“и ГНЦ ВБ Вектор
По-долу е е приведен авторския състав на патент №2142287 „с бактериалните щамове Bacillus subtilis и иBacillus licheniformis като  се използват като компоненти на препарати /хранителни добавки/  при вирусни и бактериални инфекции и мн. др. състояния. Въз основа на тези щамове серията „Ветом“ се издава вече повече от 10 години.
1. Щелкунов С.Н. – доктор на биологическите науки, професор.
2. Петренко В.А. – доктор на биологическите науки, професор, член-кореспондент на Руската академия на науките.
3. Рязанкина О.И. – Кандидат на биологическите науки.
4. Репин В.Е. – доктор на биологическите науки, професор.
5. Андреева И.С.  – Кандидат на биологическите науки.
6. Ильичёв А.А – доктор на биологическите науки, професор.
7. Белявская В.А – доктор на биологическите науки, професор.
8. Сандахчиев Л.С. – доктор на биологическите науки, професор, академик, член-кореспондент на Руската академия на науките, генерален директор на ГНЦ ВБ „Вектор.
9. Серпинский О.И. – Кандидат на биологическите науки.
10. Сиволобова Г.Ф. – Кандидат на биологическите науки.
11. Синяков А.Н. – доктор на биологическите науки, професор.
12. Перминова Н.Г – Кандидат на биологическите науки.
13.Тимофеев И.В. – Кандидат на медицинските науки.
14. Леляк А.И. – директор на „НПФ Исследовательский центр“.
15. Ноздрин Г.А. – доктор на ветеринарните науките, професор                                                                                                                                      16. Катковский Л.П. – Старши научен сътрудник.
17. Данилюк И.К. – Кандидат на биологическите науки.
18. Масычева В.И. – доктор на биологическите науки, професор, директор на НИКТИ БАВ.
След това, за производството на микробни препарати, изброени в сериите по-горе „НПФ Исследовательский центр“ използва следните щамове Bacillus subtilis ВКПМ В-10641(DSM 24613), Bacillus amyloliquefaciens штамм ВКПМ В-10642 (DSM 24614), Bacillus amyloliquefaciens штамм ВКПМ В-10643 (DSM 24615), Bacillus licheniformis штамм ВКПМ В 10561, Bacillus licheniformis штамм ВКПМ В 10562, Bacillus licheniformis штамм ВКПМ В 10563, Bacillus licheniformis штамм ВКПМ В 10564.
Правото на ползване на тези щамове с цел производство на микробни препарати/хранителни добавки/ са собственост само на „НПФ Исследовательский центр“.
През 2017 г е открит централен склад за Европа, на предприятието „НПФ Исследовательский центр“, намиращ се в Чехия.

 

 

   Поръчки:

 

Facebook Comments