Споделете ни:

Пробиотичен курс „Ветом 4+ Ветом 3 + Ветом 1.1“ за нормализиране на микробиота

Необходим ли е този курс?

В миналото наред с храната в организма ни са постъпвали ежечасно добри, полезни бактерии, които по естествен път са поддържали нашата микрофлора. Сега се налага това да го правим принудително.

  • Курса започва с вземане на Ветом 4,. Свойствата на бактериите Bacillus amyloliquefaciens, които, размножавайки се предимно в тънкото черво, отделят протеолитични, амилолитични, целулозолитични ферменти, биологично активни вещества, които погасяват ръста и развитието на патогенната и условно-патогенната микрофлора. Вследствие на този процес в червата се нормализира микробния състав до съответната установена еволюционна норма, като почиства стените от непреработена храна, което довежда до активното изхвърляне на токсините от организма и безпрепятствена доставка на биологични активни и хранителни вещества.
    Вземат по 5 капсули на денонощие , по една през 4 часа, около 10 дни.
  • Продължават с Ветом 3 по 5 капсули на денонощие , по една през 4 часа, около 10 дни. Ефекта се осигурява от свойствата на бактериите Bacillus amyloliquefaciens,  които се заселват временно в дебелото черво, отделят протеолитични, амилолитични, целулозолитични ферменти, биологично активни вещества, по този начин погасяват количеството и развитието на патогенната миклрофлора.
  • Следва Ветом 1.1 с интерферон, за дебелото черво. Бактериите Bacillus subtilis, които, размножавайки се предимно в дебелото черво, отделят протеолитични, амилолитични, целулозолитични ферменти; стимулират отделянето на левкоцитен, човешки, интерферон Alfa-2; бацитрацини, които погасяват ръста и развитието на патогенната и условно-патогенната миклрофлора, други биологично – активни вещества.
  • Вземат по 5 капсули на денонощие , по една през 4 часа, около 10 дни.

Човек се чувства здрав!

Ветом не е лекарствена средство!

Тази статия информация за Ветом и не служи за диагноза и назначаване на лечебен процес!

Отсъствието на полезните бактерии в храносмилателния тракт е проблем на човечеството!

ПОРЪЧКИ