Споделете ни:

Ветом и лактобацилус булгарикус.

Човешкият организъм съдържа колонии бактерии, които живеят в симбиоза в чревния тракт. Тези различни видове бактерии помагат в усвояването на хранителните вещества и защитават тялото от токсини. Стимулират имунната система.

  • Бактерии от рода Бацилус субтилис и Бацилус амилоликуефасиенс ,достигат до  чревния тракт благодарение на спорите които образуват, за да се предпазят от агресивните киселинни стомашни сокове. Когато тези бактериални спори срещат T-лимфоцитите от имунната система, молекулите се свързват, активирайки T-клетките да се размножават по-бързо. Това действие подканва бързо размножаване на антитела, за да помогнат в борбата срещу вирусни и бактериални инфекции.
  • Млечни продукти.                                                                                                                              Процесът  на производство на  млечни продукти се осъществява посредством млечнокисели бактерии, способни да ферментират 85-98% захар в средата до млечна киселина. Морфологично представляват коки, отнасящи се към родовете Streptococcus и Pediococcus, пръчковидни бактерии на обширния род Lactobacillus. Всички бактерии от тази група,  се оцветяват положително, те не образуват спори, те са неподвижни. Аеробни са.
  • Млечнокиселите бактерии се проявяват с ниски биосинтетични способности. Източникът на въглерод за тях са млечни или зеленчукови захари и рядко някои органични киселини.
  • Стомахът и агресивната му среда.
  • Много малко  бактерии от рода Lactobacillus преминават през стомаха, но благодарение на симбиотитичните спорообразуващи Бацилус те биват подпомагани и стимулирани да се развият отново в дебелото черво, от нищожното количество което са достигнали.
  • Преди години сме приемали  спорообразуващите бактерии по естествен път, по време на хранене с плодовете и зеленчуците, прахта и водата. Отровите, пестицидите, хлорирането, обгазяването и др. методи ни отнеха тази бактерия , което постави ролята на Лактобацилус и микробиотата в крайно тежко състояние , почти до невъзможност да развитие полезна работа в организмите. Показатели за това са засилените тежка дисбактериоза, проблеми с червата, храносмилането и многото съпътстващи проблеми.
  • Ветом заселва с полезни спорообразуващи бактерии, които спомагат за разграждането и усвояването на  храната, засилват имунитета в симбиоза с Лактобацилус и майчините бактерии на всеки млекопитаещ се организъм.
  • Ветом е пробиотик за всички отдели на организма!Не е лекарство.
ПОРЪЧКИ